Main index: 211,943 Documents
BookBoxo.com - outstanding document search machine

JAWATANPAPN1 PDF

Quick download >> HERE
Relevant results
Jawatanpapn1
  • Size: 44 KB
  • Author: none
  • Created: Fri Oct 5 15:22:04 2012
  • Pages: 1

atan Kontrak5 Penaklukan di Bawah Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalahSyarat-syarat Skim tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaanPerkhidmatan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuatke atasnya dari semasa ke semasa6 Fungsi Bidang Tugas Menjaga keselamatan dan kebersihan pejabat serta membantubertugas di kaunter dengan memberi tunjuk ajar ke

ppanpk.gov.my/peraklib/borang/J...AWATANPAPN1.pdf