Main index: 211,943 Documents
BookBoxo.com - outstanding document search machine

PELANTIKAN PERTUKARAN PEGAWAI PEGAWAI KANAN PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PDF

Quick download >> HERE
Relevant results
Pelantikan Pertukaran Pegawai Pegawai Kanan Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Kementerian Kesihatan Malaysia
 • Size: 90 KB
 • Author: none
 • Created: Mon Feb 7 20:36:48 2011
 • Pages: 7

Pelantikan/Pertukaran Pegawai-Pegawai Kanan Pelantikan PERTUKARANPEGAWAI-Pegawai KANANPERKHIDMATAN Awam Persekutuan DIKEMENTERIAN Kesihatan Malaysia KKMSaya ingin memaklumkan bahawa Y Bhg Dato Sri Dr MohdNasir bin Mohd Ashraf Ketua Setiausaha KementerianKesihatan telah bersara wajib pada 28 Januari 2011 Bagipihak Perkhidmatan Awam saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ...

pmo.gov.my/ksn/dokumenattached/media_statement/files/Pe...an_Malaysia.pdf
000104
 • Size: 58 KB
 • Author: none
 • Created: Mon Sep 30 09:54:26 2002
 • Pages: 22

SABAH Malaysia Warta KerajaanDiterbitkan dengan kuasaJil LVII KOTA KINABALU KHAMIS 26 SEPTEMBER 2002 No 38Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan YangTerutama Yang Di-Pertua Negeri untuk Makluman UmumDATUK K Y MUSTAFASetiausaha Kerajaan NegeriNo 680 No SPANS P 017876 164PELANTIKAN Pegawai SEDANG BERKHIDMATSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelanti...

sabah.gov.my/gazette/...docs/000104.pdf
001545
 • Size: 69 KB
 • Author: none
 • Created: Mon Sep 22 14:54:24 2003
 • Pages: 30

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH SABAH MALAYSIAWarta KerajaanDiterbitkan dengan kuasaJil LVIII KOTA KINABALU KHAMIS 18 SEPTEMBER 2003 No 38Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan YangTerutama Yang Di-Pertua Negeri untuk Makluman UmumDATUK K Y MUSTAFASetiausaha Kerajaan NegeriNo 791 No TC KP1 N3 Vol 2KENAIKAN PANGKATSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan ke...

sabah.gov.my/gazette/...docs/001545.pdf
Teks Ucapan Amanat Kppa Seminar Produktiviti
 • Size: 199 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Jul 10 16:05:49 2013
 • Pages: 20

Ucapan YBhg. Tan Sri KPPA Sempena Majlis Perasmian Seminar Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam UCAPANYBHG TAN SRI MOHAMAD ZABIDI ZAINALKETUA PENGARAH Perkhidmatan AWAMMALAYSIASEMPENAMAJLIS PERASMIAN SEMINAR PRODUKTIVITIDALAM Perkhidmatan AWAM4 JULAI 2013 KHAMIS 11 45 PAGIAUDITORIUM KOMPLEKS PENTADBIRANKERAJAAN PERSEKUTURANYBhg Dato Omar OsmanPresiden CUEPACSDr Mohd Saffree bin Mohd JeffreePegawai...

docs.jpa.gov.my/docs/pelbagai/Artikel/TEKS_UCAPAN_AMANA...RODUKTIVITI.pdf
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2000
 • Size: 42 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Aug 31 09:22:47 2006
 • Pages: 14

Microsoft Word - PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 11 TAHUN 2000.doc PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 11 TAHUN 2000SKIM Perkhidmatan JURUTEKNIK KOMPUTERDAN PINDAAN SKIM Perkhidmatan PENOLONGPEGAWAI SISTEM MAKLUMAT DAN OPERATORMESIN PROSESAN DATATUJUAN1 Pekeliling ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan kerajaan yang telahmeluluskan skim Perkhidmatan baru iaitu Juruteknik Komputer Sehubungandenga...

registry.usm.my/pentadbiran/m_turun/m_ling/service/PEKE... TAHUN 2000.pdf